Welcome to our sitesspark.com
X

toyen tinhche

  • toyen tinhche posted an update 1 week, 1 day ago

    Một số cửa hàng, doanh nghiệp đã có mô hình nuôi yến trong nhà để thu hoạch yến sào. Tuy nhiên, việc nuôi yến ở đây cũng không phải là nuôi và cho ăn như gà bởi thực tế bản chất của chim yến là sống hoang dã và chúng chỉ ăn thức ăn, côn trùng đang bay, những tổ yến tinh chế 1 tại CiCi Thượng Đỉnh Yến được lấy từ thiên nhiên 100% và từ những tổ…[Read more]

X
Welcome to our sitesspark.com